veerkrachtige 
kaders

De slimheid van een auto reikt verder dan zijn fysieke grenzen en is afhankelijk van een ingewikkeld raamwerk van services die in backend-systemen worden uitgevoerd. Dit raamwerk stelt de mobiliteitssector in staat om fast-to-market functies aan te bieden, toegevoegde waarde te bieden aan de eindklant en de ontwikkelingskosten voor providers te verlagen. De connected car-infrastructuur biedt mogelijkheden variërend van geavanceerde voertuigdiagnose-inzichten voor OEM's tot geautomatiseerde betalingen voor klanten, en een grenzeloos potentieel voor serviceproviders daartussenin.

Met onze kennis van deze frameworks kan BRACE uw organisatie ondersteunen bij het ontwerp en de engineering van voertuigsystemen om uw visie op geconnecteerde mobiliteit en slimmere auto's te realiseren.

volgende generatie 
mobiliteit

De mobiliteitsoplossingen van morgen zullen een revolutionaire verschuiving betekenen van de persoonlijke auto naar een schonere en efficiëntere manier van deur-tot-deur verkeer. Deze verschuiving vereist dat nieuwere technologieën worden geïntegreerd in onze bestaande mobiliteitsoplossingen zonder afbreuk te doen aan de veiligheid die deze systemen bieden.

BRACE kan uw vertrouwde partner zijn bij de ontwikkeling van innovatieve en slimme mobiliteitsoplossingen met de nadruk op veiligheid door u te ondersteunen bij de invoering van de nieuwste veiligheidsnormen en de modernste industriële praktijken.

veilig by
design

Naarmate auto's hun transitie voortzetten van stand-alone people movers naar integrale elementen van een groter digitaal systeem, zijn ze mogelijk kwetsbaar geworden voor cyberdreigingen. De verbinding met een groter systeem betekent ook dat de auto robuuste bescherming moet hebben tegen de bedreigingen die hun veilige werking en integriteit op elk punt in het systeem in gevaar kunnen brengen.

BRACE brengt waardevolle inzichten op tafel over organisatorische en procedurele vereisten van de komende regelgeving en normen die uw organisatie ertoe zullen aanzetten om systemen te leveren die gedurende de hele levenscyclus van het voertuig veilig zijn.

 

Wij denken graag mee

Neem contact met ons op